Paramedische Dossiervorming

De paramedische dossiervorming in mijnCaress is een webapplicatie die online benaderd kan worden en van toepassing is in de planning, dossiervorming en rapportageproces.
Het uitgangspunt was de ontwikkeling van deze ‘werkomgeving’ voor de paramedici in het Medewerker portaal van mijnCaress.

Het voeren van de dossiers van de verschillende paramedici, bestaat uit de onderdelen: Aanmelding, Anamnese, Onderzoeken, Analyse, Opstellen behandelplan, Behandelsessie, Evaluatie en Afsluiting.
Per discipline worden de richtlijnen gevolgd welke beschikbaar gesteld zijn door de beroepsgroep.

De verschillende onderdelen zijn gevisualiseerd d.m.v. gekleurde bollen die het proces volgen en stuurinformatie geven maar die ook ruimte bieden om ieder onderdeel op niet-chronologische volgorde en op elk gewenst tijdstip te benaderen.

2017