Userjourney cliënt

De weg die een cliënt aflegt binnen intramurale zorgorganisaties.
Welke processen doorloopt een cliënt en wie treft de cliënt daarbij.
Aan de hand hiervan is goed af te stemmen met de eindgebruiker of je als ontwerper het proces begrijpt. Ook zinvol om als gebruiker je proces gevisualiseerd te zien.