Verslaglegging dossier

Binnen een paramedisch dossier is het mogelijk om via vragenlijsten per discipline, andere vragen, richtlijnen en of procedures te volgen. Werkstromen worden ondersteund, methodisch handelen wordt gevolgd, Hierdoor is dossiervorming op gestructureerde wijze mogelijk.